SCIOS: wat is het en wat heb je eraan?

Wat betekent SCIOS?

SCIOS is een afkorting en staat voor Stichting Certificering Onderhoud en Inspectie van Stookinstallaties. De SCIOS is dus een groep die allerlei soorten stookinstallaties controleert en onderzoekt of deze nog naar behoren en veilig functioneren. Ze zijn er speciaal voor de veiligheid waardoor mensen met een gerust hart gebruik kunnen blijven maken van hun installaties. Een voorbeeld van zo’n stookinstallatie is een generator. Deze heeft een verbrandingsmotor die dikwijls op diesel fungeert. Als jij de beschikking hebt over een aggregaat of generator dan is het verstandig om deze door de SCIOS te laten keuren.

Een keuring van de SCIOS: is die verplicht?

Om te ontdekken of de SCIOS ook verplicht jouw aggregaat moet controleren kijk je naar een aantal factoren. Een hiervan is het vermogen waarover je stookinstallatie beschikt en een andere belangrijke factor is of deze wel of niet gasgestookt is. Met deze info kun jij bepalen of je een verplichte keuring moet ondergaan en zo ja hoe frequent dit moet gebeuren. Zo zijn stookinstallaties van onder de 20 kW vrij van een verplichte keuring, zowel wel als niet gasgestookte varianten. Als je kijkt naar installaties die tussen de 20 kW en 100 kW zitten dan moeten niet-gasgestookte installaties eens in de vier jaar gecontroleerd worden en hebben wel-gasgestookte installaties geen verplichte keuring te ondergaan. Als jouw aggregaat meer dan 100 kW vermogen heeft zal deze als wel-gasgestookte installatie eens in de vier jaar gekeurd moeten worden en als niet-gasgestookte installatie eens in de twee jaar.

Hoe gaat een inspectie van de SCIOS in zijn werk?

De SCIOS heeft een aantal focuspunten opgezet waarop gelet wordt tijdens zo’n keuring. Dit zijn de zogeheten scopes. Zo kijkt de groep bijvoorbeeld naar de verbrandingsmotor en de gasturbine en of die nog naar behoren functioneren. Ook de draaiuren worden meegenomen: heeft jouw aggregaat meer dan 500 draaiuren per jaar? Dan voert de SCIOS een emissiemeting uit. En als jouw stookinstallatie beschikt over een brandstoftoevoerleiding naar een externe tank dan wordt deze ook door de expert onder de loep genomen.

Wat heb je aan een certificaat van de SCIOS?

Wellicht vraag je je af wat nou precies het nut is van een keuring van de SCIOS. Twee belangrijke factoren hierbinnen zijn veiligheid en functioneren. Het is belangrijk dat een noodstroomaggregaat functioneert op het moment dat je deze nodig hebt. Dit is namelijk altijd in benarde situaties, zoals een stroomuitval. Het feit dat je weet dat je stookinstallatie volgens de keuring prima werkt geeft veel rust en ontspanning. Je hoeft niet meer te twijfelen of deze het zal doen op het juiste moment. Daarnaast is de veiligheid van groot belang: door de keuring van de SCIOS weet jij dat er niks aan de hand is en dat je generator gewoon in gebruik genomen kan worden.