Welke voordelen heeft HVO-diesel?

Wat is HVO-diesel?

Het klimaat is de afgelopen tijd steeds meer een hot topic aan het worden en HVO-diesel speelt hier zeker een rol in. Om te kijken naar mogelijkheden waardoor het milieu minder belast wordt met vuile stoffen, krijgen biologische brandstoffen steeds meer aandacht. HVO-diesel is een biologische brandstof. Hierdoor komen er tijdens de verbranding ervan minder schadelijke stoffen vrij dan wanneer fossiele brandstoffen gebruikt worden. Maar waarom is nou juist HVO-diesel zo populair?

Hoe ontstaat HVO-diesel?

HVO-diesel ontstaat uit koolwaterstoffen die afkomstig zijn van plantaardige en dierlijke vetten. Deze zorgen dat zuurstof verdwijnt uit het eindproduct, waardoor geen bacteriën kunnen ontstaan. HVO-diesel is daarmee een synthetische diesel, wat wil zeggen dat er meerdere stoffen zijn samengevoegd. Een voordeel van dit type brandstof is dat het hernieuwbaar is. De materialen die er aan ten grondslag liggen zijn namelijk continu aan de planten en te produceren.

Eerste generatie en tweede generatie

Binnen de tak HVO-diesel kun je twee generaties ontdekken. Deze verschillen in de soort bron waar de biologische diesel van gemaakt wordt. Als je kijkt naar eerste generatie HVO-diesel dan ontdek je dat deze wordt geproduceerd met gewassen die speciaal met dit doel worden aangeplant. Denk aan maïs en koolzaad. Het voordeel hiervan is dat deze dus continu opnieuw kunnen worden geplant, waardoor er vrijwel altijd een bron is om dit type biodiesel te kunnen vervaardigen. Een nadeel is dat je op deze manier veel landbouwgrond opgeeft die anders voor voedsel gebruikt had kunnen worden.

Tweede generatie HVO-diesel is net een stukje milieuvriendelijker: dit is gemaakt van bronnen die al eens eerder een ander doel hebben gediend. Denk hierbij maar aan gebruikt frituurvet, dat anders toch weggegooid zou worden. Of aan tuinafval, waar verder ook weinig meer mee wordt gedaan.

Hoe zit het met de huidige situatie?

Op dit moment rijdt nog niet iedereen op biologische brandstoffen zoals HVO-diesel. De grootste reden hiervoor is dat nog niet elke verbrandingsmotor hier klaar voor is. Al jarenlang fungeren de meeste verbrandingsmotoren op fossiele brandstoffen. Wanneer in één keer wordt overgegaan op een biologische variant kunnen er problemen ontstaan. Vandaar dat het beetje bij beetje gedaan moet worden. Een voordeel van HVO is dat dit prima gemengd kan worden met fossiele brandstoffen. Zo is een groenere toekomst steeds dichterbij. Gelukkig zijn er al wel verbrandingsmotoren die nu geheel op dit type diesel kunnen fungeren. De focus ligt hier vooral op de transportsector (voertuigen) en de energiesector (aggregaten).

Op weg naar een groenere toekomst

Het bewust bezig zijn met groenere vormen van energie neemt steeds grotere proporties aan. En dat is prettig, omdat dat betekent dat er steeds nieuwe mogelijkheden ontstaan. Inzetten op HVO-diesel is hiervan een onderdeel.